Sang Arjuna arsa amenthang langkap, mangesti daya panguasane Hyang Kumajaya, amatek Aji Asmara Tantra. Sidakep sinuku tunggal…

Dewi Wara Srikandhi wus tanggap karsane ingkang raka, sumadiya tata-tata, anggelar ulah kridaning asmara. Dasar wanodya sulistya ing warna… Grana kapandheng Sang Arjuna, kena daya perbawane Aji Asmara Tantra, ambrol busane Dewi Wara Srikandhi, temah nglenggana ing karsa.

Sang Arjuna manjing ayudha sejatining kakung…byar-pet-byar-pet …sirep pada sanalika

Ha Na Ca Ra Ka, tegese ana ujusan awujud jalu kalawan pawestri

Da Ta Sa Wa La, tegese perang sampyuh olah kridaning asmara

Pa Da Ja Ya Nya, tegese pada dene digdaya, ora ana menang ora ana kalah

Ma Ga Ba Tha Nga, tegese sare sampyuh lebur dadi siji ana sejatining rasa

Anganti-anti jumedule Hyang Surya, tanda ratri gumanti rahina, layeng kekalih siram jamas sesarengan wonten ing sendang kamulyan. Tumunten kekalih arsa munggah sanggar pamujan, netepi patraping syare’at Agami Suci…

Nate?

By Ki Sugeng Purwanto

Iklan